Hakkımızda

Tarihçe
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hemşirelik Fakültesinin çekirdeğini sırası ile; Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1973-1990 yıllarında ortaokul sonrası 2 yıllık, ‘Hasta Bakıcılık ve Ebelik Okulu”, 1985-1989 yılları arasında mevcut yasa altında lise sonrası 3 yıllık eğitimle ‘Hasta Bakıcılık ve Ebelik Okulu” 1990 yılında değiştirilmiş adıyla “Hemşirelik ve Ebelik Okulu”, 1994 yılında ise lise sonrası 2 yıllık önlisans eğitimi ile ‘Hemşirelik Meslek Yüksekokulu’ oluşturmuştur. KKTC Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu eğitimini, Sağlık Bakanlığı ve YDÜ arasında 2004 yılında imzalanan protokol çerçevesinde YDÜ’nin fiziksel, sosyal ve kültürel desteğinden yararlanarak 2006 yılına kadar sürdürmüştür. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında yapılan ek bir protokolle, YÖDAK’ın yaptığı merkezi sınavla ilk lisans öğrencileri alınmıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ise, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak dört yıllık lisans ve yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Ayrıca 2007-2008 eğitim- öğretim yılında daha önce önlisanstan mezun olan hemşirelere dikey geçişle lisans eğitimi imkanı sağlanmıştır. 2008 yılından itibaren ise YÖDAK onaylı Hemşirelikte Doktora Programına başlanmıştır. 2007-2010 yılları arasında YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün Kurucu Bölüm Başkanlığı’nı Prof. Dr. Kafiye EROĞLU, Bölüm Başkan Yardımcılığı’nı Doç. Dr. Ümran DAL YILMAZ yürütmüştür. 2010-2017 yılları arasında Hemşirelik Bölümünde Doç. Dr. Ümran DAL YILMAZ Bölüm Başkanı, Yard. Doç. Dr. Belkıs KARATAŞ AKTAN ise Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görevlerini yürütmüştür. 2018 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Fakültesi olarak eğitim ve öğretimini sürdürmeye başlamıştır. Hemşirelik Fakültesi’nin Dekanı olarak Prof. Dr. Ümran DAL YILMAZ, Dekan Yardımcıları olarak ise Yrd. Doç. Dr. Burcu TOTUR DİKMEN ve Yrd. Doç. Dr. Dilek SARPKAYA GÜDER görev almaktadır.

Hemşirelik Programının amaçları ve avantajları:
Eğitim ve öğretim etkinlikleri aracılığı ile öğrenciler;3 temel amaca yönelik yetiştirilmektedir.

  • Bilimsel anlayış kazanmış ve bilgilerini mesleki alanda beceriye dönüştürebilen KKTC, Türkiye ve üçüncü ülkelerdeki sağlık kuruluşlarında kapsamlı ve çağdaş Hemşirelik hizmeti verecek yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip hemşireler yetiştirmek.
  • Hemşirelik alanında bilimsel çerçevede araştırma ve inceleme yapabilecek yeterliliğe sahip insan gücünü yetiştirmek.
  • Yüksek Okulun gelişmesini, toplumla eşgüdümünü sağlayabilecek toplum sağlığını koruma, geliştirme ve yükseltme bilince sahip ülkedeki kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışacak hemşireler yetiştirmek.

Programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri:
“Hemşirelik” sosyoloji, psikoloji, ekoloji gibi sosyal bilimlerin yanı sıra yoğunlukla tıp, biyokimya, biyofizik, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, anatomi, nörobiyoloji, gelişimsel ve üreme biyolojisi gibi bir çok bilim dalı ve disiplinin etkileşiminin sonucunda ortaya çıkan bir bilim dalıdır. Mesleki eğitim ve öğretim programının birinci aşaması, hemşirelik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve hemşirelik bilimlerini içermektedir. İkinci aşamadaki dersler ise doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve laboratuvar deneylerine ek olarak, toplum sağlığı ve hasta bakımı ile ilgili olan mesleki uygulamasını, koruyucu ve tedavi edici olarak sahada, hastanelerde ve diğer kuruluşlarda yapmaktadır. Bu program uygulamasıyla öğrenci, hemşirelik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmektedir.

Fakülteden mezun olanların alacakları ünvanlar:
Hemşirelik Fakültesinden mezun olanlar hemşire ünvanı alacaklardır.

Fakülteden mezun olanların istihdam alanları:
Programdan mezun olan hemşireler KKTC’de ‘Yüksek Hemşire’, Türkiye’de hemşire ünvanı ile istihdam edilir. Kamu sağlık kurumlarında: hastaneler, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri Özel sağlık kuruluşlarında: klinikler, özel hastaneler. Kurumlar: oteller, okullar, hemşire çalıştırılması zorunlu olan iş yerleri. Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarında (hemşire yetiştiren Hemşirelik okullarında görevlendirilebilirler) Ayrıca mezunlar “özel sağlık kabinleri” açarak mesleklerini serbest olarak icra edebilirler.

Fakülteden mezun olabilmek için gerekli koşullar:
Türkçe ve İngilizce Hemşirelik Eğitimi olarak iki ayrı program yürütülmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Dört yılın sonundaki 198 zorunlu ders ve 42 seçmeli ders olmak üzere toplam kredi sayısı 240 (ACTS)’dır. Dersler her yıl güz, bahar ve yaz dönemi olarak verilmektedir.  Her dönemde 30 kredi (ACTS) ders alma zorunluluğu vardır.