Organizasyon Yapısı

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ORGANİZASYON YAPISI

Dekan: Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz

Dekan Yardımcısı:

Doç. Dr. Dilek SARPKAYA GÜDER
Doç. Dr. Burcu TOTUR DİKMEN

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları
Hemşirelik Esasları ve Yönetim Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Özdem Nurluöz
Öğr. Gör. Tülay Çetkin
Arş. Gör. Cynthia Uche Edwin


İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Ezgi Bağrıaçık
Arş. Gör.Mistura Opeyemi Giwa
Arş Gör. Prince George

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz
Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen
Yrd. Doç. Dr. Nida Aydın

Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gülşen Vural
Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder
Dr. Özlem Akalpler
Arş. Gör. Nilsu Atıcı


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Candan Öztürk
Dr. Ganna Pola
Uzm. Duygu Oktay

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Samineh Esmailzadeh
Uzm. Nazlı Turgut
Uzm. Önay Çiçek Aktunç (Psikoloji)


Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Yrd.Doç. Dr. Dilay Necipoğlu
Uzm. Kemal Elyeli

YDÜ DIŞINDAN KONUK ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Mağrifet Kaşıkçı
Prof. Dr. Rukuye Aylaz
Prof. Dr. Filiz Meriçli
Prof. Dr. Gülbeyaz Can
Prof. Dr. Bekir Ergür
Doç. Dr. Fatoş Korkmaz
Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Arıcan
Dr. Öğretim Üyesi Burçin Işık
Dr. Öğretim Üyesi Cansu Yılmaz