1980 yılında İran’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İran’da tamamladı. 2003’te Tebriz Azad Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyet sonrası Tebriz Razi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yüksek hemşire olarak çalıştı. 2012 yılından Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Hemşirelik Hizmetleri Yönetimini alanında Yüksek Lisans Eğitimini tamamlayarak uzmanlığını aldı. 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında hemşirelikte doktora programına başladı ve 2019 yılında mezun oldu. 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı kadrosunda Yrd. Doç. Dr. Unvanı almaya hak kazandı. Alanı ile ilgili katıldığı kongre, sempozyum ve kurslar ile ilgili katılım belgeleri ve sertifikaları bulunmaktadır.