Yrd. Doç. Dr. Nida AYDIN

İlk, orta ve lise öğrenimini Kuşadası, Aydın’da tamamladı. 2010 yılında İnönü Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nden mezun oldu. 2010-2014 yılları arasında Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi cerrahi kliniklerinde hemşire olarak görev aldı. 2014
yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya
başladı. 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Hemşirelikte
Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2022 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü Hemşirelikte Doktora programını tamamladı. Halen Yakın Doğu Üniversitesi
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak görev
almaktadır.