Akademik Etkinlik Katılımı

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran DAL YILMAZ ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Nida AYDIN 26 – 28 Eylül 2023 Tarihinde Çevrim İçi olarak Gerçekleştirilen “I. Yetişkin Hastalarda Travma Yönetimi ve Hemşirelik Sempozyumu” na Katılmışlardır. Sempozyumda Oturum Başkanlığı da Yürüten Sayın Prof. Dr. Ümran DAL YILMAZ “ Kas İskelet Travmalı Hastanın Değerlendirilmesi ve Yönetimi” ve Göğüs Travmalı Hastanın Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Konularında Sunumlarını Gerçekleştirirken Sayın Yrd. Doç. Dr. Nida AYDIN “Yaşlı Travma Hastasının Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Konulu Sunumlarını Gerçekleştirmişlerdir. Akademisyenlerimizi Tebrik Eder, Başarılar Dileriz.