Araş. Gör. Uzm. Nazlı TURGUT

2016’da Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan Arş. Gör. Nazlı Turgut halen doktora eğitimine Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında devam etmektedir. 2016 yılında Çukurova Üniversite’sinde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı.