Mezunlar İçin Anket Formu
Eklenme Tarihi: 02 Aralık 2021, 14:54

Değerli Mezunumuz;
Bu anketle Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi mezunlarının kazandığı yetkinlikler konusunda görüşlerinizin alınması amaçlanmaktadır. Bunun için aşağıda sıralanan konulara ilişkin görüşlerinizi saptamaya yönelik sorular hazırlanmıştır.
Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz ve boş madde bırakmayınız. Verdiğiniz cevaplar sadece hemşirelik fakültesi tarafından değerlendirilecek ve saklı tutulacaktır.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3iz5pQkalmlTTQZ6-myF-IY7A96uLcT7qZWSAqYso1Q7dEQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2S686gr9DT1LsVGR-JVCJMwBnwYfT0ZZ5f04cLSaSCkzpwWTNeRyoLmBk