Halk Eğitimi

İskele Belediyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama
Merkezi (TOCAM) ve Öğrenci Dekanlığı Cinsel Sağlık Hizmet Birimi işbirliği ile İskele
Bölgesi’nde bir ay boyunca 21 köy ve İskele Merkezde Halk Eğitimi düzenlenmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek
SARPKAYA GÜDER, Belediyeye bağlı köy ve merkezlerde Halk Eğitimlerinin I’incisi olan
‘Herkes için Cinsellik ve Cinsel Sağlık’konusu ile vatandaşlar ile buluşmuştur.

4 Ocak-26 Ocak 2024 tarihleri arasında 21 köyü temsilen 9 köy lokali/kadın kurs ve merkezde
verilen eğitimde yaşam boyu cinselliğin ve cinsel sağlığın önemi konusunda bilgi ve farkındalık
yaratılmıştır.

Sarpkaya Güder, eğitimlerinde cinsellik ve cinsel sağlığın önemi, cinsel haklar, yaygın görülen
cinsel sorunlar ile cinsel sağlık sorunları, her yaşam dönemine ilişkin cinselliğin anlamı ve cinsel
sağlık sorunlarından bahsetmiştir. Son olarak da tek eşli cinsel yaşam, her türlü cinsel ilişkide iç
ve dış kondom kullanımı, istenmeyen gebelikten kaçınmak için etkinliği yüksek gebelikten
korunma yöntem kullanımı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için erken tanı ve tedavisinin
sağlanması, sigara ve alkol tüketiminden kaçınılması gibi güvenli cinsellik ve cinsel sağlık için
önerilerilerde bulunmuştur.

Cinselliğin tabu olarak görülmesi, aile tutumları ve toplumsal baskılar arasında kalınması
cinselliğin yaşanılması ve konuşulmasını olumsuz etkilediği vurgulanmıştır. Yanlızca cinsel
organları değil bedeni ve aklı içeren ve tüm yaşamı kapsayan Cinsellik kavramının cinsellikle
ilgili bir iyilik hali olan cinsel sağlığı kapsamaktadır. Tüm bireylerin cinsel haklarının korunduğu
cinselliğe olumlu ve saygılı bir yaklaşımın gerekliliği vurgulanmıştır. Cinsel sağlık kişinin genel
fiziksel ve ruhsal sağlığının göstergesi olduğundan dünyada ve ülkemizde yaygın görünen cinsel
işlev bozukluklarının ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarının önemine dikkat çekilmiştir.
Ülkemizde evde aileler tarafından verilen mahremiyet eğitimi ve devamında okullarda verilmesi
gereken cinsel eğitim/cinsel sağlık eğitim eksikliklerinin cinsel sorunlar ve cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonların önemli bir nedeni olduğunu vurgulayan Sarpkaya Güder, anne karnından itibaren
bebeklik ve çocukluk dönemlerinde cinsel gelişim açısından dikkat edilmesi gereken önemli
noktalara dikkat çekip önerilerde bulunmuştur.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun ileri yaşta olması nedeniyle, bu yaş döneminde cinselliğin
devam ettiği ve cinselliğin ifade edilmesinde değişim yaşanarak ilişkilerde tutku, yakınlığın
arttığı üzerinde durulmuştur. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, yaşlılık döneminde cinselliğe
ilişkin yanlış inanç ve düşüncelerin fazla olması nedeniyle bunların azaltılması ve cinsel
sosyalleşmenin yaşlılarımızın yaşam kalitesini ve fiziksel sağlıklarını olumlu yönde etkilediği
vurgulanmaktadır.