Bahar Dönemi Klinik Staj Hk.

Sevgili Öğrencilerimiz,
2022-2023 Bahar dönemi klinik staj tarihleri planlandığı ve sizlere duyurulduğu tarihler arasında yapılacaktır. Klinik staj tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.