3.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Fakültemiz Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu, Doç.Dr.Ümran Dal Yılmaz, Yrd. Doç.Dr. Meltem Meriç, Araştırma Görevlileri Nida Kaya Aydın, Duygu Oktay Oturum Başkanlığı ve sözel, poster bildirileriyle 29Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 3.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresine katıldılar.

Kongrede Doç.Dr.Ümran Dal Yılmaz, Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile birlikte yürüttükleri “Hemşirelik öğrencilerinin laboratuvar analizlerinde preanalitik evre ile ilgili bilgileri” ve Uzm. Kerem YILDIZ ile birlikte yaptıkları “Öğrenci hemşirelerin hastane enfeksiyonlarını önlemeye ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi” konulu bildirilerini sundu.

Yrd.Doç.Dr. Meltem Meriç, Yrd.Doç.Dr.Burcu Totur Dikmen ve Prof.Dr.Nurhan Bayraktar ile birlikte hazırladıkları “Risk factors of postoperative delirium in older adult patients: a systematic review of nursing studies” ve “Hemşirelik öğrencilerinin alkol kullanımları ile flört şiddetine yönelik tutumlarının belirlenmesi” konulu sunumlarını yaptı.

Araştırma Görevlisi Uzm. Duygu Oktay ise; Prof.Dr.Candan Öztürk ile yürüttüğü “Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu ve Etkileyen Etmenler” konulu bildirisini sundu.