Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR
Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR

İlk, Orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1985 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı. 1992 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı ve Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, C.U. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1994- 1995 öğretim yılında bir yıl süre ile Malta’da Birleşmiş Milletler Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü –Malta Üniversitesi tarafından yürütülen Master Degree in Gerontology and Geriatrics (Post-Graduate Program) programını tamamladı. 1998 yılında Doçent oldu ve 1998-2000 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda görev yaptı, Müdür Yardımcılığı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2000-2010 yıllarında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görev yaptı. Bu süre içinde hemşirelikte entegre eğitim programın oluşturulması ve geliştirilmesinde, “Hemşirelik eğitiminde entegrasyon” konulu iki ulusal sempozyum/ çalıştay düzenlenmesinde aktif görev aldı. 2011 yılında Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda Profesör olarak atandı. Prof. Firdevs ERDEMİR 1992 yılında Sivas ilinde 3.Ulusal Hemşirelik Kongresinin düzenlenmesinde görev aldı. Hemşirelik eğitimi ve hemşirelik sınıflama sistemleri konularında çalışmalarda bulundu, hemşirelik sınıflama sistemleri konusunda Türkiye’deki ilk kez düzenlenen iki uluslar arası katılımlı sempozyum gerçekleştirdi. Bir çok uluslar arası kongreye katıldı, Hemşirelik, Çocuk Hemşireliği ve Tıp/Hemşirelik Bilişimi alanlarında düzenlenen birçok kongrenin bilimsel kurullarında yer aldı, konferans ve panellerde konuşmacı olarak davet edildi. Prof. Erdemir’in uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve ulusalarası kongrelerde sunulmuş bildirileri, kitap yazarlığı ve editörlüğü, kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmaktadır.